Dofinansowania

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZYPADKU NARAŻENIA NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Z powodzeniem wzięliśmy udział w Konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Celem Konkursu była realizacja zadań związanych ze zminimalizowaniem oddziaływania niebezpiecznych czynników biologicznych, na które ze względu na specyfikę pracy narażony jest nasz personel. Dzięki programowi udało nam się: